STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

MISJA

Jesteśmy organizacją pozarządową ściśle ukierunkowaną na cel! Jako niewielki zespół pasjonatów lubimy stawiać sobie nowe wyzwania i je realizować, pomagając przy tym osobom które potrzebują naszego wsparcia i doświadczenia. Cenimy sobie rozwój osobisty i zawodowy i chętnie dzielimy się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Wierzymy, że tylko poprzez wzajemne wspieranie możemy zbudować coś trwałego i wartościowego, czerpiąc przy tym radość ze wspólnego działania.

Jesteśmy organizacją otwartą na współpracę i pomysły!  Lubimy poznawać nowe osoby, ich historie, pasje i pomysły. Zawsze gdy pojawia się chęć wspólnych działań, analizujemy wzajemny potencjał i staramy się wdrożyć i zrealizować nowy pomysł.  Jesteśy otwarci na nowe doświadczenia i budowanie nowego potencjału osobowego. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą bezrobotną, pracownikiem instytucji czy przedsiębiorcą, połączenie wzajemnego potencjału i pomysłów zawsze przyniesie wymierny efekt! Wymagamy jedynie uczciwości we wzajemnych relacjach i szacunku do innych.

Nasz potencjał! Do mocnych stron osób tworzących Stowarzyszenie HOLOS należy niewątpliwie potencjał osobisty i doświadczenie zawodowe jego członków. Pełnimy specjalistyczne funkcje w instytucjach państwowych, społecznych oraz w przedsiębiorstwach. Jesteśmy przede wszystkim osobami otwartymi na innych, życzliwymi i lubiącymi dzielić się z innymi.  W swoich działaniach staramy się również wspierać rozwój trójsektorowości oraz promować społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajdzie się taki jeden,
 który nie wie, że się nie da, i on to robi."
A.E.