STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

PODROGRAM 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom…
czytaj więcej

Rozeznanie rynku „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy”

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy” na wykonanie usługi…
czytaj więcej

Bank Żywności 2018

PODPROGRAM 2018 – efekty 1) Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Holos z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze…
czytaj więcej

Rozeznanie rynku „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy”

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy” na przeprowadzenie warsztatów kompetencji i…
czytaj więcej