STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

               Jako organizacja pozarządowa prowadząca równocześnie działalność doradczą, szkoleniową oraz gospodarczą dostrzegamy wokół siebie ogromną potrzebę wsparcia społecznego zarówno dla osób indywidualnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  jak i otoczenia biznesu. Niezależnie od tego czy jesteś osobą  o ugruntowanej sytuacji zawodowej i odczuwasz potrzebę wsparcia w dalszym rozwoju zawodowym czy osobą która aktualnie przeżywa kryzys zawodowy lub emocjonalny, możesz zgłosić się do nas, abyśmy wspólnymi siłami zmierzyli się z przeszkodą, która uniemożliwia Tobie dalszy rozwój. Jesteśmy głęboko przekonani, że istnienie, oddziaływanie i dostępność  wsparcia społecznego wpływa na funkcjonowanie jednostki, jej stosunek do problemów a także na jej zdrowie.  Nasze wieloletnie doświadczenie utwierdziło nas o ogromnej potrzebie oferowanych przez nas działań i pozwoliło na wypracowanie wielu narzędzi, które są pomocne dla różnych grup społecznych i zawodowych.

Jeżeli zatem poszukujesz lub oferujesz ze swojej strony:

  1. wsparcia emocjonalnego – które obejmuje przekazywanie emocji podtrzymujących, uspokajających, okazywanie troski; ma na celu budowanie poczucia bezpieczeństwa, opieki i przynależności
  2. wsparcia informacyjnego (poznawczego) – które polega na wymianie informacji mających polepszyć poprawę zrozumienia swojej trudnej sytuacji życiowej przez osobę wspieraną, zrozumienie sytuacji i położenia życiowego w trakcie i po momencie problemowym
  3. wsparcia instrumentalnego – przyjmującego formę instruktażową i dotyczy przekazywania wiedzy na temat sposobów postępowania; jest sposobem zdobywania krótkotrwałych umiejętności postępowania, zdobywania informacji i dóbr materialnych na potrzeby aktualnej sytuacji trudnej – „modelowanie skutecznych zachowań zaradczych”
  4. wsparcia rzeczowego (materialne) – przeznaczana pomoc materialna, rzeczowa, finansowa oraz osobiste działania na rzecz osoby potrzebującej (dożywianie, udostępnianie schronienia, zaopatrzenie w lekarstwa itp.);

zgłoś się do nas. Z pewnością nasze doświadczenie oraz narzędzia oraz sieć kontaktów pomogą Tobie w dalszym rozwoju! Zapraszamy do kontaktu osoby i instytucje otoczenia biznesu, które ze swojej strony chciałyby dołożyć cegiełkę w budowaniu lepszej rzeczywistości.