STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Nasze Centrum Integracji Społecznej HOLOS powstało aby wspierać osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji życiowej i finansowej, którym zależny na własnym rozwoju zawodowym              i chcą zapoczątkować zmianę ku lepszemu. Ze swojej strony możemy zaoferować dla każdego uczestnika CIS HOLOS swoisty "parasol ochronny" zarówno na płaszczyźnie nabywania nowych kompetencji zawodowych jak i wsparcia finansowego.

Jesteśmy instytucją samofinasującą się, niezależną od grantów innych podmiotów i darczyńców, a naszą misją jest wspieranie osób dążących do powrotu na rynek pracy oraz doskonalenia własnych umiejętności zawodowych i społecznych. Działamy nieprzerwanie od 2013r i staramy się przekazać "dobre praktyki" jak największej grupie osób.  Nasze wsparcie jest zindywidualizowane, dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości.

Dla nas ważna jest jedynie Twoja motywacja do pracy i nauki nowych umiejętności.

Uczęszczając u nas w reintegracji społeczno – zawodowej, zyskujesz:

  • wsparcie finansowe (uczestnik CIS otrzymuje co miesiąc za uczestnictwo w zajęciach świadczenie integracyjne w wysokości około 720 zł netto)
  • dofinansowanie do biletów komunikacji miejskiej
  • paczki żywnościowe
  • wsparcie psychologa, doradcy zawodowego
  • pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego
  • możliwość sfinansowania innych kursów kwalifikacyjnych
  • uzyskasz możliwość zatrudnienia wspieranego przez przyszłego pracodawcę, a tym samym staniesz się dla niego atrakcyjnym pracownikiem

Obowiązki:

- zajęcia reintegracyjne odbywają się 5 dni w tygodniu (od 6 do 8 godzin dziennie)
- minimalny okres uczestnictwa w CIS gwarantujący uzyskanie certyfikatu wynosi 6 miesięcy
- przeciętny ukres uczestnictwa w CIS wynosi 12 miesięcy

Między CIS a uczestnikami zajęć w CIS nie ma stosunku pracy. Uczestnicy CIS mają status osób bezrobotnych, a od CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Zgłoszenia osobiste lub korespondencyjne należy kierować na adres:

CIS HOLOS

tel. 515 421 141
ul.E. Orzeszkowej 9A
15-083 Białystok