STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Usługi psychologiczne

 

Nasz zespół doświadczonych i certyfikowanych psychologów (posiadających również wieloletnie doświadczenie trenerskie) oferuje wsparcie z zakresu:

  1. Konsultacji psychologicznych w ramach IPD
  2. Konsultacji psychologicznych w ramach Reintegracji Indywidualnej
  3. Konsultacji psychologicznych w ramach Reintegracji Zawodowej
  4. Treningu Rozwoju Osobowości
  5. Treningu Umiejętności Społecznych

 

Ponadto oferujemy wsparcie w indywidualnej terapii dotyczącej:

  1. oswajania lęku
  2. usprawniania komunikacji
  3. pozbywania się nieśmiałości
  4. podnoszenie samooceny
  5. rozwiązywania konfliktów małżeńskich

 

Zapisy oraz zlecenia prosimy kierować przez formularz kontaktowy ( Imię, telefon/mail, zakres problemu/usługi).