STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Białystok 17.04.2019r

W związku z realizacją projektu „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Numer naboru: POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18)  zapraszamy do składania ofert:

zapytanie ofertowe trener kompetencji

Załącznik nr 1 tk

Załącznik nr 2 tk

Załącznik nr 3 tk

zapytanie ofertowe doradca zawodowy

Załącznik nr 1 dz

Załącznik nr 2 dz

Załącznik nr 3 dz

zapytanie ofertowe psycholog warsztaty

Załącznik nr 1 ps

Załącznik nr 2 ps

Załącznik nr 3 ps

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych