STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

WSPARCIE BIZNESU I EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Jesteśmy zarówno: organizacją pozarządową, instytucją szkoleniową, przedsiębiorstwem oraz podmiotem ekonomii społecznej.

Współpracujemy: z otoczeniem biznesu, administracją państwową jak i organizacjami samorządowymi i pozarządowymi.

W swojej działalności: stawiamy na rozwój trójsektorowości. Jako podmiot wspierający ekonomię społeczną i  inne organizacje, zostaliśmy nominowani oraz otrzymalićmy w 2018r od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbiety Rafalskiej jako nieliczni w kraju ZNAK JAKOŚCI.

Jako prężnie rozwijający się podmiot możemy Państwu zaoferować nasze wsparcie w zakresie:

  • szkoleń specjalistycznych, w zakresie prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej
  • najmu lub użyczenia sprzętu komputerowego, marketingowego, reklamowego, budowlanego oraz lokali użytkowych
  • wspólnej realizacji inwestycji (oferujemy kapitał ludzki, pieniężny lub wsparcie we wdrażaniu i zarządzaniu inwestycją)
  • pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych oraz specjalistami poszczególnych dziedzin produkcyjnych i usługowych

 

Zależy nam: na rozwijaniu potencjału naszego regionu i podjęciu  współpracy z podmiotami które cenią sobie rozwój osobisty oraz uczciwą i przejrzystą współpracę.