STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Jako akredytowane Laboratorium Mobilne ECDL oferujemy Państwu:

 

  • Przeprowadzeni szkoleń na nowych i wydajnych laptopach
  • Dostosowanie programu szkoleń do możliwości i potrzeb grupy
  • Organizację szkoleń  komputerowych  i egzaminów kwalifikacyjnych ECDL na terenie całej Polski
  • Indywidualne projektowanie szkolenia (łączenie różnych modułów szkoleniowych np: modułu Arkusza Kalkulacyjnego z Fakturowaniem)

Dlaczego ECDL:  https://ecdl.pl/o-ecdl/czym-jest-ecdl/

Jakość ECDL: https://ecdl.pl/o-ecdl/jakosc/

 

 

Poniżej zamieszczamy opis poszczególnych modułów ECDL: